ODLUKA

Odluka o ograničavanju neposrednog rada sa strankama

Voda za ljudsku potrošnju i SARS-CoV-2

Novosti

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina

EU Projekt Donja Zdenčina odnosno Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela“ priprema se za apliciranje za sufinanciranje sredstvima Europske Unije. Sama izrada studijske i projektne dokumentacije je u visokoj fazi gotovosti. Izrađena je Studija izvodljivosti, Elaborat zaštite okoliša te Idejni projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Nadalje, u tijeku je ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnih projekata za sva područja na kojima će se izvoditi radovi te izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme, radova i usluga.

Pročitaj više

Obavljen tehnički pregled Protupožarnog cjevovoda za novu osnovnu školu u Klinča Selu

Na zahtjev Vodovoda Klinča Sela d.o.o. Predstojnik Upravnog odjela za urbanizam zagrebačke županije Ispostava Jastrebarsko formirao je i sazvao Komisiju za tehnički pregled Cjevovoda za protupožarnu zaštitu Nove osnovne škole u Klinča Selu pod predsjedanjem Tomislava Preprotića dipl.ing.arh.

Pročitaj više

Izgradnja protupožarnog voda za osnovnu školu Klinča Sela

Za potrebe protupožarne zaštite nove osnovne škole u završnoj fazi je izgradnja protupožarnog voda kako bi se mogao obaviti tehnički pregled te uporabna dozvola za novu osnovnu školu.

Pročitaj više

Tehnički pregled vodospreme Repišće

Dana 15. svibnja 2014. godine obavljen je interni tehnički pregled Vodospreme Repišće. Komisija za interni tehnički pregled je nakon detaljnog pregleda tehničke dokumentacije i izvedenih radova konstatirala manje nedostatke te je dala nalog izvođaču da u roku 30 dana otkloni sve utvrđene nedostatke.

Pročitaj više

Obavljen interni tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji glavnog odvodnog kolektora općine Klinča Sela (II etapa)

U radu komisije za interni tehnički pregled sudjelovali su: Miljenko Vučković dipl.ing.stroj., Janko Šimanović, Stjepan Juranko kao predstavnici općine Klinča Sela, Marko Bilobrk dipl.ing.građ. kao predstavnik Komunalno Klinča Sela(investitor), Davor Štrbenac dipl.ing.građ. Nadzorni inženjer te Mario Ravić ing. građ. kao predstavnik izvođača radova „Bolčević gradnja“.

Pročitaj više

Kućni priključci u Donjoj Zdenčini

Vrijedni djelatnici Vodovoda Klinča Sela pored svojih redovitih aktivnosti na održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže na području aglomeracije Donja Zdenčina i Klinča Sela obavljaju i kućne priključke. Jedan od takvih je i priključak za Bencetić Srećka koji je priključen po hitnom postupku.

Pročitaj više